Rólunk

Rotary kezdeményezés a hátrányos helyzetű iskolák felzárkóztatására

A magyar Rotary közösség szellemiségéből és irányultságából adódóan kiemelten foglalkozik a hátrányos helyzetű emberek, csoportok támogatásával. Véleményünk szerint e csoportok közül az alapszintű oktatásban résztvevő hátrányos helyzetű diákok segítése az egyik legfontosabb feladat, hiszen az ott eltöltött évek az ember egész további életét döntően befolyásolják. Az oktatáskutatók szerint a legnagyobb probléma az, hogy a hátrányos helyzetűek beragadnak a helyzetükbe és nincs esélyük később sem kitörni. Ez nem csak egyéni sorskérdés, hanem súlyos társadalmi kérdés is, hiszen a lemaradó gyerekek integrációja, a társadalmi jólét megteremtésének és Magyarország felzárkózásának egyik fontos eszköze lehet.

Az elmúlt években két hazai klubunk, az RC Budapest-Margitsziget és az RC Komárom egy-egy sikeres projektet kezdett el azzal a céllal, hogy egy új oktatási módszer (Komplex Instrukciós Program, továbbiakban KIP) bevezetésével a budapesti Losonci Téri Általános iskolában és a komáromi Feszty Árpád Általános iskolában megakadályozható legyen a hátrányos helyzetű diákok leszakadása, és a jó képességű, valamint a hátrányos helyzetű gyerekek sikeresen együtt fejlődhessenek. Mindkét projekt nagy sikerrel folyik, és a módszert a két iskolában ma már napi gyakorlatként használják.

A Rotary Komplex Instrukciós Program – KIP projekt 2019. január 2-án indult útjára, amikor is Gondár György kormányzó Országos KIP pályázatot hirdetett a magyarországi klubok részére.

A KIP módszertanát az amerikai Stanford Egyetemen dolgozták ki, és a világon több mint 75 országban sikerrel alkalmazzák. A Komplex Instrukciós Program (KIP) olyan tanítási-nevelési eljárás, amely lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határok között mozog, és az osztályban végzett munka eredményeként a hátrányos helyzetű tanulók leszakadását lassítja, illetve megakadályozza, a tehetségesebbekét pedig előmozdítja.

A Program lehetőséget nyújt a tanulói csoporton belül a kimagaslóan tehetséges, az alulteljesítő és a tanulásban lemaradt gyerekek sikeres együttnevelésére. A nevelés során a nevelés és oktatás kognitív, morális és affektív komponenseit egyformán fontosnak tartja, vagyis a tudományos-intellektuális, társadalmi-állampolgári és a személyiségfejlesztésre irányuló célok közül egyiket sem helyezi előbbre a másiknál. A Program célja olyan csoportmunkán alapuló módszer alkalmazása, amely a tanulókat életszerű és élményszerű személyes tapasztalatokhoz juttatja az iskolai munka során.

A 2019-ben induló országos KIP program keretében 4 intézmény 55 pedagógusát képezzük és mentoráljuk.
A képzést és mentorálást a KIP módszerban jártas Losonci Téri Általános Iskola pedagógusai végzik. Az egyéves implementálási folyamatot követően, a fenntarthatóság érdekében, kérésre, plusz egyéves után követés anyagi fedezetét is megteremtettük.

  • Rotary Club Budapest Center támogatásával – csepeli Móra Ferenc Általános Iskola

  • Rotary Club Baja támogatásával – Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Malom utcai telephely

  • Rotary Club Nyíregyháza támogatásával – nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola

  • Rotary Club Szentendre támogatásával – szentendrei Cházár András Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium Bárczi Gusztáv Tagintézménye